Co je šedý zákal (katarakta)? A proč je nejčastějším očním onemocněním způsobující ztrátu kvalitního vidění?

Co je šedý zákal (katarakta)? A proč je nejčastějším očním onemocněním způsobující ztrátu kvalitního vidění?

Co je to šedý zákal neboli katarakta?

Jedná se o onemocnění, kdy dochází k poruše průhlednosti v oční čočce, která je za fyziologických podmínek čirá. V oční čočce dochází k metabolickým a chemickým procesům doprovázené změnou hydratace čočkové hmoty. Zakalení se může týkat buď některé části oční čočky, nebo může vést k zakalení v celém jejím obsahu vedoucí ke snížení transparentnosti a s tím spojené změny ve vidění. Slovo katarakta má řecký původ ze dvou slov: kata – dolů a rheo – téct. Původně termín označoval vodopád měnící svoji barvu na bílou, až v polovině 16. století se začal používat jako termín pro šedé zkalení, tedy šedý zákal.

Jak se šedý zákal projevuje?

Onemocnění se vyvíjí postupně a může trvat měsíce nebo roky. Častěji postihuje obě oči, ale může zasáhnout i pouze jedno oko. Příznaky šedého zákalu jsou závislé na příčině, umístění zakalení a na jeho rozsahu. Sama o sobě katarakta nebolí. Vidění je ale zamlžené a připomíná stav, jako byste se dívali přes mléčné sklo. Doprovázena je světloplachost a to především při ostrém slunečním světle nebo při oslnění kolemjedoucího vozidla. Vlivem kalení a tvrdnutí dochází ke změně refrakčního stavu oka, kdy se oko stává více krátkozrakým a je nutná změna dioptrií v brýlích. Někdy může stav navodit dojem zlepšení vidění do blízka při sundání brýlí do dálky. Pokles zrakové ostrosti závisí na stupni zakalení a jeho umístění. V závažných případech pokročilého šedého zákalu bývá zraková ostrost snížena až na světlocit, kdy postižený rozeznává jen světlo a tmu.

Katarakta může způsobovat mmj. změnu ve vnímání barev a kontrastní citlivosti mající za následek zkreslené vidění s přítomností stínů. Někdy dochází k poruchám zorného pole. Při určitých typech katarakty je vidění rozdvojené nebo je vidění dokonce lepší ve tmě. U pokročilého onemocnění je viditelná bílá zornice postiženého tzv. leukokorie. Postižené oko mývá menší průměr zornice než zdravé oko s černou barvou. Pokud u sebe některé z příznaků zaznamenáte, je vhodné vyhledat očního lékaře, který dokáže rozeznat, jestli onemocněním trpíte, v jaké fázi se nachází, jakého druhu a doporučí Vám další postup.

Kdy se šedý zákal vyskytuje?

Šedý zákal se může vyskytovat nejen u starších osob, ale i u dětí nebo v dospělosti. Jeho výskyt je závislí na dědičných dispozicích, ale také na stáří nebo přítomnosti metabolického onemocnění jako je např. dlouho přítomná a špatně kompenzovaná cukrovka. Katarakta se může objevit na základě špatného životního stylu např. vlivem kouření, na základě vnějších vlivů, jako jsou např. vlivem infračerveného nebo ultrafialového záření nebo po poranění oka. V České republice se šedý zákal vyskytuje u 4-5 % populace, tj. zhruba u půl milionu lidí. Nejčastější výskyt šedého zákalu je podmíněn vlivem vývoje a stárnutí očí, kdy je onemocnění zaznamenáno u 50 % lidí starších 60 let. S rostoucím věkem se rapidně zvyšuje pravděpodobnost výskytu. Onemocnění postihuje až 90 % lidí starších 75 let.

Jak lze kataraktu léčit?

Kataraktu nelze vyléčit žádnými léky, kapkami nebo brýlemi. Brýle nebo případně kontaktní čočky pouze korigují refrakční vadu, která může být dočasně způsobená i vlivem zakalení. Nejefektivnějším řešením, jak se zbavit neprůhledné hmoty oční čočky a navrátit tak ostré a kvalitní vidění je podstoupit chirurgický zákrok s náhradou nitrooční čočky. Běžně se v ČR za rok vyoperuje více jak sto tisíc očních čoček na očních klinikách, přičemž se každým rokem počet operačních zákroků zvyšuje především vlivem stárnutí populace a nezdravým životným stylem nebo vlivem celkových onemocnění, kdy tvoří až 50 % operovaných lidí postižené cukrovkou.
 

Co když nechci na operaci?

Pokud není vývoj katarakty co nejdříve monitorován, může zapříčinit mmj. vznik tupozrakosti projevující se značným snížením zrakové ostrosti postiženého oka a snížením kvality periferního vidění. U pokročilé katarakty může nastat tzv. nabobtnáni čočky, která může vést ke změlčení přední komory a zvýšení nitroočního tlaku. V krajním případě v důsledku zvýšení nitroočního tlaku se může rozvinout zelený zákal, ohrožující vnitřní struktury oka a tím i život postiženého.

Vyšetření u očního lékaře

            Pouze na základě pravidelného odborného vyšetření u očního lékaře budete vědět, jestli jsou Vaše oči v pořádku nebo jsou zatíženy např. šedým zákalem nebo jiným očním onemocněním. Pomocí podrobné anamnézy a vyšetření na speciálních přístrojích jako jsou např. štěrbinová lampa, autorefraktometr nebo oční tonometr, posoudí oční lékař typ a stav případného zakalení. Pokud jsou Vaše oční potíže natolik závažně, že Vás obtěžují při každodenních činnostech, bývá obvykle doporučena operace. Indikace k operaci je vždy nutné posoudit individuálně. V každém případě nepodceňujte preventivní prohlídky u očního lékaře zejména po 50. roce života jednou za rok.

close

Wishlist