Jak reklamovat zboží? 

Reklamovat zboží byste měli hned jak zjistíte možnou vadu, a to buď v optice, kde jste zboží zakoupili nebo v jakékoliv jiné optice či v sídle prodávajícího. Seznam prodejen je uveden na internetových stránkách prodávajícího www.fokusoptik.cz. Zároveň můžete svou reklamaci uplatnit také e-mailem na adrese info@fokusoptik.cz. V takovém e-mailu byste měli podrobně popsat zboží a reklamovanou vadu (příp. připojit fotodokumentaci) a uvést jaký způsob vyřízení reklamace požadujete (výměna, oprava, sleva z ceny). 

Pokud zboží reklamujete, nemusíte ho vracet v původním obalu. V případě, že bude vaše reklamace oprávněná, budou vám uhrazeny náklady na dopravu zboží. 

Následně vám prodávající vystaví písemné potvrzení o reklamaci zboží, pokud reklamujete zboží na optice. Pokud posíláte reklamaci e-mailem, bude vám potvrzeno přijetí reklamačního e-mailu. Jakmile bude vaše reklamace posouzena – většinou do 3 pracovních dní, budete neprodleně informováni o možných řešeních vaší reklamace, případně obdržíte písemné zamítnutí reklamace. 

Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů, po vzájemné dohodě lze tuto lhůtu prodloužit. Pokud není stanovená lhůta dodržena, můžete od smlouvy odstoupit. 

Zboží byste si měli vyzvednout nejpozději do 30 dnů od oznámení, že je toto pro vás připraveno, popřípadě se dohodnout, jak vám bude zboží zasláno. Pokud zvolíte osobní odběr a ten se neuskuteční do šesti měsíců od informace o vyřízení reklamace, bude toto zboží prodáno a výtěžek tohoto prodeje vám bude uhrazen po odečtení skladného a nákladů spojených s prodejem. 

Celé znění reklamačních podmínek jsou k nahlédnutí na všech optikách FOKUS nebo na webu www.fokusoptik.cz 

  
 

close

Wishlist