Všeobecná pravidla FOKUS klubu

FOKUS klub (dále jen klub) je program pro zákazníky společnosti FOKUS optik, a.s. se sídlem v ulici Boudníkova 2514/7, 180 00 Praha 8 (dále jen FOKUS optik). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti FOKUS optik. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle.

1. Členství ve FOKUS OPTIK klubu

1.1. Členem programu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 16-ti let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Všeobecnými pravidly zákaznického programu FOKUS klub (dále jen „Všeobecná pravidla“). Z FOKUS klubu jsou vyloučeni zaměstnanci FOKUS optik včetně jejich rodinných příslušníků. Každé osobě může vzniknout pouze jediné členství. Členství v zákaznickém programu FOKUS klub a všechna práva s tímto členstvím spojená, zejména veškeré výhody pro členy programu, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva.

1.2. Řádným členem v zákaznickém programu FOKUS klub se může stát za podmínek uvedených v těchto Všeobecných pravidlech každý zákazník poté, co vyplní a odsouhlasí oficiální přihlášku do zákaznického programu FOKUS klub, vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Vyplněním a podepsáním přihlášky (v případě elektronického přihlášení provedením registračních kroků na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz – viz. níže) a udělením souhlasu zákazník souhlasí s podmínkami členství v zákaznickém programu FOKUS klub a prohlašuje tím, že se seznámil s těmito Všeobecnými pravidly zákaznického programu FOKUS klub. Registrací zákazníka na základě jeho přihlášky vzniká zákazníkovi členství v programu.

1.3. Každý člen klubu je povinnen při registraci uvést emailovou adresu a mobilní telefonní číslo. Tyto údaje budou sloužit k identifikaci na prodejně, k načítání bodů, jako přístup k věrnostnímu kontu. Bez těchto údajů není možné žádnou z výhod uplatnit. Pomocí emailové adresy nebo mobilního telefonního čísla je také možné se přihlásit na svůj účet na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz.

2. Získání členství ve FOKUS klubu

2.1. Přihlášení do programu je možné prostřednictvím internetu a registrací na prodejně. Přihlášení prostřednictvím internetu probíhá registrací na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz v sekci Registrace online, a to vyplněním elektronické přihlášky do programu vč. emailové adresy zákazníka a přihlašovacího hesla zákazníka (zákazníkem zvolené heslo). Podmínkou zaregistrování zákazníka v programu je poskytnutí souhlasu s těmito Všeobecnými pravidly a se zpracováváním osobních údajů, a to zpravidla elektronickým zaškrtnutím vyznačeného místa na webové stránce klub.fokusoptik.cz na internetu zákazníkem.

2.2. Člen FOKUS klubu si při registraci do klubu zvolí heslo, které mu umožní přihlásit se na svůj účet na internetové stránce klub.fokusoptik.cz po zadání své emailové adresy nebo mobilního telefonního čísla, které uvedl při registraci a tohoto hesla. Po přihlášení je možné zjistit aktuální zůstatek bodů a zaktualizovat svoje osobní údaje.

3. Odměny v zákaznickém programu FOKUS klubu

3.1. Bonusové body

Člen programu je oprávněn před uskutečněním jakéhokoliv nákupu ze sortimentu příslušné prodejny FOKUS optik a.s. informovat obsluhu pokladny o připsání bonusových bodů. Obsluha zákazníka vyhledá pomocí emailové adresy nebo mobilního telefonního čísla. Bonusové body jsou členovi programu připsány na jeho osobní bodový účet (dále jen „bodový účet“) na základě každé uskutečněné platební (nákupní) transakce, kterou člen programu provede. Z každého nákupu jsou členovi připsány 3% hodnoty jeho nákupu na jeho bodový účet, t.j, za každou 1,- Kč (jedna koruna česká) hodnoty (ceny) nákupu člena programu náleží členovi programu 0,03 (tři stotinky) bodu. Body za hotové zboží se zpravidla načítají do 48 hodin po nákupu, v případě brýlové zakázky se body zpravidla připíší do 48 hodin po jejím vydání. FOKUS optik a.s. si vyhrazuje právo hodnotu bodu v budoucnu změnit, v takovém případě bude změna hodnoty bodu zveřejněna na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz, popř. dále v propagačních materiálech (účinnost takovéto změny nenastane však dříve než okamihem jejího zveřejnění). V případě, že dodatečně odpadne důvod pro připsání bonusových bodů, nebo došlo k nedůvodnému připsání takovýchto bodů (např. zrušení kupní smlouvy) vyhrazuje si FOKUS optik a.s. právo takto připsané body odečíst z konta bodového účtu člena programu. Každé připsání bonusových bodů musí být kryté nákupem zboží ze sortimentu FOKUS optik a.s. členem programu nebo jinou prokazatelnou a předem definovanou aktivitou nebo příležitostí ze seznamu níže, za kterou má člen nárok na odměnu ve formě připsání bodů na účet člena programu. Aktivity a příležitostí za které je možné získat dodatečné body na členský účet:

 • a. svátek člena klubu = hodnota 100 bodů, nárok na odměnu jeden krát ročně
 • b. výročí členstva ve FOKUS klubu = hodnota 100 bodů, nárok na odměnu jeden krát ročně
 • c. poskytnutí zpětné vazby k nákupu = hodnota 50 bodů, nárok na odměnu jeden krát po nákupu
 • d. jiné časově limitované speciální akce oznámené členům klubu předem na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz v sekci Speciální akce nebo prostřednictvím emailu.

Člen programu má nárok na dodatečné připsání bodů na základě předložených pokladních účtů (pokladních stvrzenek). Do věrnostního programu lze načítat i nákupy z eshopu po vyzvednutí, nebo doručení zásilky. FOKUS optik a.s. si vyhrazuje právo neuznat body a odečíst z konta bodového účtu člena, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, zejména body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp. Platnost bonusového bodu je 24 měsíců od uskutečněného nákupu. Společnost FOKUS optik a.s. si dále vyhrazuje právo omezit udělování bodů, např. při mimořádných akcích.

3.2. Bodový účet člena programu

Veškeré započtené body se sčítají na bodovém účtu člena programu. Aktualizace bodového účtu bude probíhat průběžně (aktualizace je provedena vždy do 48 hodin od realizovaného nákupu). Člen programu má zajištěn elektronický přístup k bodovému účtu prostřednictvím internetových stránek klub.fokusoptik.cz, a to pro účely čerpání členských výhod (vytisknutí poukázky na slevu) a pro účely jeho kontroly (s výjimkou případů poruch systému či internetových stránek, provozních odstávek apod.). Bonusové body, jejichž platnost uplyne bez jejich uplatnění ve formě poukázky na slevu, budou z bodového účtu vymazány.

Člen FOKUS klubu má možnost přepojení svého účtu s účtem osoby blízké v tzv. „Rodinný účet“. V případě rodinného účtu je definován hlavní účet, na který jsou připisována všechny získané body ze všech přidružených účtů. Po přidružení členského účtu jsou všichni členové zasažení touto změnou informování prostřednictvím emailu a indikace Rodinného účtu je viditelná také na stránce FOKUS klubu v sekci Přihlášení/Mé konto. Všechny samostatné účty spojené v Rodinném účtu sú plně aktívní a je možné je jednotlivými členy využívat samostatně k identifikaci a komunikaci.

3.3. Doporučující program

Členové FOKUS klubu mají nárok využívat doporučujícího programu a odměn s ním souvisejících. Při každém doporučení nového zákazníka (dále jen „doporučený“) na kompletní dioptrickú zakázku členem FOKUS klubu (dále jen „doporučující“) mají oba zákazníci nárok na odměnu podle matice níže. FOKUS optik a.s. si vyhrazuje právo hodnotu odměn v budoucnu změnit, v takovém případě bude změna hodnoty odměn zveřejněna na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz, popř. dále v propagačních materiálech (účinnost takovéto změny nenastane však dříve než okamžikem jejího zveřejnění).

Odměna pro doporučujícíhoOdměna pro doporučeného
1 doporučení10% sleva na brýlové obruby5% sleva na brýlové obruby
2 doporučení20% sleva na brýlové obruby5% sleva na brýlové obruby
3 doporučeníVIP Garance zdarma5% sleva na brýlové obruby
4 doporučeníBrýlové obruby zdarma5% sleva na brýlové obruby

Nárok na odměnu za doporučení vzniká nahlášením existujícího referenčního telefonního čísla doporučujícího doporučovaným při vytváření nové kompletní zakázky na dioptrické brýle v jakékoliv prodejně FOKUS optik a.s. Za referenční telefonní číslo je považován kontaktní údaj člena FOKUS klubu uvedený v registračním formuláři FOKUS klubu. O každém doporučení je doporučující informován emailem, v kterém je uvedený také unikátní kód vážicí se k doporučení. Unikátní kód slouží k verifikaci nároku na odměnu při uplatnění odměny doporučujícím na pobočce FOKUS optik a.s. Člen programu má zajištěn elektronický přístup k informaci o počtu doporučení a nároku na slevu prostřednictvím internetových stránek klub.fokusoptik.cz, a to pro účely jeho kontroly (s výjimkou případů poruch systému či internetových stránek, provozních odstávek apod.). Doporučení, která již byla uplatněna nebo jejichž platnost uplyne bez jejich uplatnění ve formě poukázky na slevu, budou z účtu vymazány. Platnost odměny za doporučení je 6 měsíců od vzniku a připsání doporučení. Doporučení není možné zpětně uplatnit na již vyhotovené nebo zadané zakázky.

3.4. Poukázky na slevu

Každá vygenerovaná poukázka na slevu musí být krytá jedním z možných oprávněných způsobu získaní poukázky ze seznamu níže:

 • a. za každý oprávněně načtený bod si může člen programu vygenerovat poukázku na slevu na nákup zboží ze sortimentu FOKUS optik a.s. v libovolné výší dle stavu jeho členského účtu, přičemž minimální hodnota poukázky musí být ve výši 100,- Kč (sto korun českých). Tyto poukázky mohou členové programu získat po přihlášení se na svůj účet na internetových stránkách klubu na adrese klub.fokusoptik.cz nebo na prodejnách FOKUS optik.
 • b. narozeniny člena FOKUS klubu = 10% sleva na dioptrické brýlové obruby
 • c. jiné časově limitované speciální akce oznámené členům klubu předem na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz v sekci Speciální akce nebo prostřednictvím emailu.
 • Poukázky nelze vyměnit za peněžní hotovost. Poukázky mají platnost 3 měsíce od vygenerování.

Použití poukázky na slevu je možné pouze při nákupu v prodejnách FOKUS optik a.s. a na na zboží objednané v e-shopu při osobním vyzvednutí a platbě přímo na pobočce. Minimální hodnota nákupu na uplatnění poukázky není nijak limitována. Poukázky a slevy lze sčítat mezi sebou a lze je kombinovat i s hlavní akcí FOKUS optik, pokud není u akce definováno jinak. Výjimky jsou možné. Ostatní dlouhodobé slevy a výhody se nesčítají. Neuplatněnou poukázku nelze vyměnit zpátky za body. Nevyčerpaná hodnota poukázky se nevrací v peněžní, ani v bodové hodnotě. Veškeré případné ostatní odměny poskytované členům programu se řídí pravidly, která jsou uvedena v informačních materiálech FOKUS optik a.s.

3.5. Další výhody

Kromě výše zmíněných odměn pro členy FOKUS klubu mají členové nárok na uplatnění speciálních zvýhodnění:

 • a. služby FOKUS optik a.s. (15% sleva na VIP Garanci, drobné opravy do 100 Kč zdarma, přednostní vyřízení reklamace)
 • b. speciální slevové nabídky určené jen pro členy FOKUS klubu uvedené na internetových stránkách klubu na adrese klub.fokusoptik.cz
 • c. informace o připravovaných akcích v předstihu
 • e. jiné časově limitované speciální akce oznámené členům klubu předem na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz v sekci Speciální akce nebo prostřednictvím emailu.

FOKUS optik a.s. si vyhrazuje právo výhody členství v budoucnu změnit, v takovém případě bude změna odměn zveřejněna na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz, popř. dále v propagačních materiálech (účinnost takovéto změny nenastane však dříve než okamžikem jejího zveřejnění).

4. Propagační materiály

V případě udělení samostatného souhlasu člen programu souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu křestního jména, telefonu, e-mailu za účelem zasílání propagačních a reklamních materiálů a dalších marketingových nabídek po dobu členství ve FOKUS klubu a 2 měsíce po jeho ukončení. Člen programu si je vědom toho, že souhlas je dobrovolný a může jej kdykoli odvolat: gdpr@fokusoptik.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. Člen programu může odmítnout souhlas s takovým použitím svých korespondenčních údajů písemným oznámením na adresu FOKUS optik a.s.

5. Zneužití přístupových údajů člena programu

Na body, které byly připsány na bodový účet člena programu neoprávněně třetí osobou, se hledí, jako by k jejich připsání vůbec nedošlo, nerozhodne-li FOKUS optik a.s. v daném případě jinak; tyto body je FOKUS optik a.s. oprávněn z bodového účtu člena programu kdykoliv odečíst. Zákazník je povinen uchovávat přihlašovací údaje (resp. přihlašovací heslo) v tajnosti. V případě podezření, že přístupové údaje k účtu člena programu (tj. emailová adresa nebo mobilním telefonní číslo a přihlašovací heslo) jsou známy třetí osobě, je člen povinen oznámit tuto skutečnost prokazatelně a bez zbytečného odkladu FOKUS optik a.s. a bezodkladně přihlašovací heslo změnit. V případě, že zákazník vědomě či z nedbalosti umožní získání přihlašovacích údajů třetí osobě, ztrácí nárok na výhody z členství v programu (zejména na použití již získaných bonusových bodů), nerozhodne-li FOKUS optik a.s. v daném případě jinak. Člen programu je v případě, že dojde ke změně údajů, které uvedl v přihlášce do programu, povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat, a to prostřednictvím internetu na internetových stránkách FOKUS klub (klub.fokusoptik.cz) po přihlášení na účet v sekci Změna údajů, prostřednictvím FOKUS klub linky 810 800 008 nebo písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu FOKUS klubu.

6. Zánik členství v zákaznickém programu FOKUS klub

Členství v zákaznickém programu FOKUS klub automaticky zaniká z těchto důvodů:

 • a. člen programu poskytl nepravdivé údaje v přihlášce,
 • b. člen programu zneužil výhod, které mu program poskytuje (např. využívá zakoupeného zvýhodněného zboží pro jeho další prodej za účelem výkonu podnikatelské činnosti) nebo jiným způsobem porušil Všeobecná pravidla zákaznického programu FOKUS klub,
 • c.doručením písemného odvolání souhlasu člena programu se zpracováváním osobních údajů anebo skončením platnosti souhlasu,
 • d. ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí FOKUS optik a.s.

Ze stejných důvodů může FOKUS optik a.s. rovněž dočasně pozastavit členství v programu a odmítnout dočasně poskytování dříve získaných výhod spojených se členstvím v programu. Okamžikem ukončení členství v programu z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí člen programu veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu. Ukončením členství v programu se zároveň zruší všechny body načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě, nerozhodne-li FOKUS optik a.s. jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím v programu. Členství v programu dále zaniká:

 • a. písemnou výpovědí FOKUS optik a.s. z libovolného důvodu či bez udání důvodu,
 • b. písemnou výpovědí člena programu z libovolného důvodu či bez udání důvodu.

V případě zániku členství výpovědí dle písm. a) a b) zaniká členství okamžikem doručení výpovědi členovi programu (adresa dle poslední aktualizace člena programu) nebo FOKUS klubu na adresu FOKUS OPTIK klub, P.O.BOX 82, Praha 082, 225 82. FOKUS optik a.s. je oprávněn kdykoliv ukončit činnost programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz, nebo jiným vhodným oznámením. Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti programu a okamžikem doručení výpovědi z důvodu dle písm. a) zaniká členství člena v programu a veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu; všechny body řádně načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě je nutné uplatnit postupem dle těchto pravidel, a to formou poukázky na slevu do 30 dnů od data účinnosti výpovědi FOKUS optik a.s. nebo do data ukončení činnosti programu. V případě, že takovýto zákazník v okamžiku ukončení členství v programu nedosáhl hranice 100 bodů potřebných k získání poukázky na slevu na nákup zboží ze sortimentu FOKUS optik a.s. ve výši 100,- Kč, nemá tento zákazník nárok čerpat slevu.

7. Ochrana osobních údajů členů zákaznického programu FOKUS klub

7.1. Zákazník zaškrtnutím souhlasu na přihlášce nebo na internetu výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl.6 ods. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) společností FOKUS optik a.s. (dále jen „provozovatel“) v rozsahu titulu, křestního jména, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, datum narození za účelem účasti ve věrnostním programu FOKUS klubu a využívání služeb tohoto programu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od posledního využití služeb provozovatele. Dotknutá osoba si je vědoma toho, že souhlas je dobrovolný, a může jej kdykoli odvolat na adrese: gdpr@fokusoptik.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.

7.2. V případě udělení samostatného souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl.6 ods. 1 písm. a) Nařízení, člen programu souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem v rozsahu křestního jména, příjmení, telefonu, e-mailu za účelem zasílání reklamních a reklamních materiálů a dalších marketingových nabídek po dobu členství ve FOKUS klubu a 2 měsíce po jeho ukončení. Dotknutá osoba si je vědoma toho, že souhlas je dobrovolný, a může jej kdykoli odvolat na adrese: gdpr@fokusoptik.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.

7.3. Provozovatel prohlasuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením. Další informace o zpracování osobních údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení sú k dispozici v jednotlivých prostorách optiky FOKUS a na webových stránkách společnosti FOKUS optik a.s..

7.4. Každý člen zákaznického programu FOKUS klub je, v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční adresu. Může tak učinit online na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz, na prodejnách FOKUS optik a.s. či zavoláním na linku zákaznického programu FOKUS klub 810 800 008.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Společnost FOKUS optik a.s. si vyhrazuje právo změnit či doplnit Všeobecná pravidla zákaznického programu FOKUS klub, a to v důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Členové programu budou o těchto změnách informování na prodejnách a na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz. Tyto změny a doplňky jsou účinné po jejich zveřejnění na internetových stránkách klub.fokusoptik.cz

8.2. Tato Všeobecná pravidla zákaznického programu FOKUS klub vydal FOKUS optik a.s. se sídlem Boudníkova 2514/7, 180 00 Praha 8 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 5161 jako závazná pravidla pro provozování zákaznického programu FOKUS klub výlučně na území České republiky v prodejnách FOKUS optik a.s. pro členy zákaznického programu FOKUS klub, kteří jsou registrováni v České republice.

8.3. Kontaktní adresa:

FOKUS OPTIK klub
P.O. BOX 82, Praha 025, 225 82
Modrá linka: 810 800 008
E-mail: klub@fokusoptik.cz

8.4. Všeobecná pravidla zákaznického programu FOKUS klub platí od 11.11.2020

Vydáním těchto Všeobecných pravidel se ruší platnost předchozích Všeobecných pravidel vydaných před 14.10. 2020, zejména pravidel spojených s přihlášením do FOKUS klubu.

close

Wishlist