Zdravotní komplikace spojené s nošením kontaktních čoček a nedodržováním správných hygienických návyků

Zdravotní komplikace spojené s nošením kontaktních čoček a nedodržováním správných hygienických návyků

Přenášení a přespávání v kontaktních čočkách 6,5x zvyšují riziko vzniku keratitidy (zánětu rohovky)!

Rizikové chování nositelů kontaktních čoček je celá řada. Jedná se především o přespávání v čočkách nebo jejich nošení přes dobu uřečenou výrobcem, které mnohonásobně zvyšují riziko zánětu spojivky a hlavně rohovky.

Přespávání v čočkách zvyšuje riziko vzniku infekce rohovky a vznik keratitidy až 6,5x. Při zavřených očích s nasazenými čočkami se abnormálně zvyšuje tloušťka rohovky a může zapříčinit metabolické změny s důsledkem tvorby hypoxii rohovky, tj. nedostatku přísunu kyslíku, způsobující její otok. Tento stav je spojen se snížením přísunu slz způsobující dehydrataci čočky vedoucí ke změnám tvarových a fyzikálních parametrů čoček.

Přenášení čoček přes určenou dobu může vyvolat kromě hypoxie rohovky i nadměrné usazení proteinu ze slzného filmu ukládající se na přenášené kontaktní čočce. Proteinové usazeniny způsobují zamlžené vidění nebo pálení a mohou zapříčinit vaskularizaci rohovkového limbu nebo otok rohovky. Kontakitní čočky se mohou vlivem změn jejich fyzikálních vlastností zkroutit a dráždit oko nebo se mohou v oku roztrhnout a mohou vyvolat v oku infekci a vznik erozi rohovky.

Dlouhodobý následek hypoxie rohovky může vést k syndromu vyčerpání rohovky vedoucí k její neprůhlednosti a je spojený až s nutností přerušení nošení čoček. Tento stav může nastat důsledkem málo propustného materiálu čočky.

Nedodržování správných hygienických návyků může způsobit nepříjemné oční infekce, ve vzácných případech i oslepnutí

Dále je nežádoucí nedostatečné mytí rukou před manipulací s čočkami a jejich nevhodné skladování. U vícedenních kontaktních čoček nedostatečné čištění a zanedbaná péče o pouzdro se stává živnou půdou pro patogenní organizmy, které mohou vyvolat v oku infekci a vznik např. mikrobiální keratitidy. Projevy očních infekcí mohou zahrnovat rozmazané vidění, zarudnutí, slzení, výtok z oka nebo zvýšenou citlivost na světlo.

Sprchování nebo plavání s kontaktními čočkami nebo nedostatečné vyschnutí pouzdra je rizikem pro vznik zánětu rohovky vzácně vyvolaný prvokem akantamébou. Příznaky akantamébové keratitidy jsou zarudnutí, velká bolest, řezání v oku, křečovité svírání víček s doprovodným výtokem v přední komoře oka. Při nedostatečně rychlém odborném zásahu hrozí perforace, tj. proděravění rohovky a ztráta zraku. Prevence vzniku této keratitidy je kromě dodržování správných zásad o péči kontaktních čoček např. používání jednodenních čoček nebo používání peroxidového systému v péči o vícedenní čočky.

V nejvážnějších případech může zánět rohovky dojít do stavu rohovkového vředu a způsobit rohovkové zjizvení, které narušuje vidění. Kdy pomůže jenom transplantace rohovky.

Špatná péče o kontaktní čočky a pouzdro nebo alergická reakce může vyvolat gigantopapilární konjunktivitidu

Mezi nejčastější zánětlivé neinfekční komplikace spojené převážně s nošením měkkých kontaktních čoček řadíme gigantopapilární konjunktivitidu. Tento zánět projevující se jako zhrubění v podobě velkých papilárních útvarů na víčkové spojivce je reakcí tkáně přední části oka na materiál kontaktní čočky. Nejčastější spouštěči této reakce je nadměrné množství proteinů usazených na povrchu málo vyměněné čočky, dále přespávání v čočkách. Dalšími spouštěči může být stav, kdy čočky na oku dobře nesedí a dřou povrch oka nebo může být přítomná alergie na některou ze složek víceúčelového roztoku. Ze začátku je přítomné mírné zčervenání spojivek s lehkým dyskomfortem při nasazení čoček. Situace se zhoršuje při jejich nošení, které je nakonec neúnosné, neboť čočky v oku řežou s doprovázeným vodnatým výtokem z oka a vidění je rozmazané.

Prevence vzniku očních komplikací spojených s nošením kontaktních čoček

Dlouhodobé nošení kontaktních čoček může způsobovat sníženou citlivost rohovky nebo zkrácení tarzální ploténky pod horním víčkem, což ovlivňuje zvlhčení přední části oka a zvyšuje se riziko infekce rohovky. Proto se doporučují pravidelné oční kontroly, dodržování správných zásad péče o kontaktní čočky a častější střídání kontaktních čoček s brýlemi. Vhodné je i změnit starší druh roztoku za novější a konzultovat nové druhy materiálu kontaktních čoček s optometristou, příp. zkrátit dobu výměny čoček. Podporou mohou být i zvlhčující oční kapky kompatibilní s nošením kontaktních čoček a nošení kvalitních slunečních brýlí.

OBJEDNAT SE NA VYŠETŘENÍ

close

Wishlist