S bezpečným nošením měkkých kontaktních čoček Vám v oční optice FOKUS odborně poradí optometrista

S bezpečným nošením měkkých kontaktních čoček Vám v oční optice FOKUS odborně poradí optometrista

Použití kontaktních čoček v oční optice

Kontaktní čočka je malý optický systém umístěný přímo na přední části oka a to na rohovce. V oční optice se používají při optické korekci myopie, hypermetropie, astigmatismu, presbyopie nebo jako kosmetický doplněk. Oproti dioptrickým brýlím poskytují řadu funkčních výhod, jako je určité pohodlí ať už při běžném užívání nebo při sportovních nebo společenských aktivitách, kde by brýle mohly padat nebo se zamlžovat nebo jinak překážet. Dále kontaktní čočky poskytují širší zorné pole nebo eliminují rozdíl velikosti obrazu při rozdílných dioptriích mezi očima a tím zvyšují dynamičnost a kvalitu vidění.

Kontaktní čočky nejsou vhodné pro každého

Zvláště u akutních zánětů přední části oka, jako jsou záněty spojivky, rohovky, slzných cest nebo při přítomnosti ječného zrna by přítomnost kontaktní čočky zdravotní problém ještě zhoršovala. Čočky nejsou vhodné při anomáliích víčkové štěrbiny, snížené citlivosti rohovky nebo při nedostatečném množství nebo kvalitě slzného filmu. Důležité je také zvážit alergologickou povahu nositele zvláště při alergiích na prach, pyl, roztoče, silikon nebo konzervační látky.

Klinické testování jsou zárukou kvality

Ve většině očních optik je nabídka měkkých kontaktních čoček podpořena tzv. komerčními výrobci kontaktních čoček, jejichž výrobky jsou řadu let před tím, než vstoupí na český trh laboratorně a klinicky testovány v jiných zemích s laboratorní základnou. Dále jsou sledovány a zaznamenány interakce kontaktních čoček s přední částí oka pod odborným dohledem ve vyšetřovnách z hlediska klinického přínosu, funkčních vlastností a zdravotní nezávadnosti. Výrobci kontaktních čoček se také snaží jít s dobou a sledovat aktuální životní trendy a jejich celkový dopad na epidemiologický, refrakční stav oka a celkový zdravotní stav. Tyto aspekty jsou schopni následně analyzovat a zkoumat pro vývoj nových a lepších materiálů pro uspokojení i těch nejnáročnějších nositelů kontaktních čoček.

 

Koupě kontaktních čoček mimo oční optiku má řadu úskalí

Snadno dostupným a levným řešením je pořízení kontaktních čoček na internetu nebo v drogeriích. Jenomže lákavá cena, neznámý název kontaktních čoček nebo neautorizovaný obchodník znamenají největší riziko. Může se jednat o zastaralý materiál kontaktních čoček se zavádějícími vlastnostmi čoček nebo jejich nevhodné skladování společně s roztoky. Nedostatečná je i kontrola internetového prodeje těchto produktů. Hlavně zde chybí jakákoliv odborná zdravotní prohlídka, edukace, zácvik, proškolení a doporučení. Pokud nemáte žádnou zkušenost s nošením kontaktních čoček, nejste řádně odborně posouzen, jestli vůbec čočky nosit můžete a jaké. Pozor, dioptrie v brýlích není ve všech případech stejná pro kontaktní čočky.

Neodborně naaplikované kontaktní čočky a neukázněný vztah ke kontaktním čočkám mohou způsobit zánět rohovky, v krajním případě i ztrátu zraku

Nevhodně materiálově a tvarově zvolené kontaktní čočky mohou mechanicky dráždit oko a vyvolat zánětlivou reakci na spojivce nebo erozi (rozrušení) na rohovce. Navíc při nesprávné manipulaci s kontaktními čočkami může v krajním případě vzniknout rohovkový vřed, který se často hojí jizvou a celoživotně pak ovlivňuje kvalitu vidění.

Přespávání a přenášení čoček na časový limit udaný výrobcem mnohonásobně zvyšuje riziko vznik zánětu rohovky nejčastěji vyvolaný hypoxií, tj. nedostatečným přísunem kyslíku. Nedostatečná péče o pouzdro kontaktních čoček může zapříčinit vznik mikrobiální keratitidy. Mohou se objevit alergické až toxické reakce na materiál čoček nebo na některou ze složek víceúčelového roztoku.

Pouze odborná aplikace v oční optice je bezpečným řešením pro Vaše oči

Nejlepším řešením je objednání na tzv. první aplikaci kontaktních čoček pro prvonositele nebo na reaplikaci kontaktních čoček zkušeného nositele v oční optice. Aplikace kontaktních čoček vyžaduje vysokoškolsky vzdělaného odborníka a pečlivé vyšetření za pomocí speciálních přístrojů jako jsou např. autorefraktokeratometr, sadu zkušebních skel a zkušební obruby, štěrbinová lampa nebo rohovkový topograf.

V oční optice Vás provede aplikací nelékařský zdravotnický pracovník – optometrista. Změří aktuální dioptrie, tvarové parametry přední části oka, zohlední celkový zdravotní a sociální stav nositele a zdravotní stav přední části oka. Podle toho optometrista doporučí nejvhodnější režim nošení, materiál čoček a jejich výměnu. Rád vysvětlí a zaučí, jak správně manipulovat a pečovat o kontaktní čočky za podpory praktického nasazení, toleranční procházky a vyjmutí kontaktních čoček z očí. Především odborně zkontroluje a zhodnotí, jestli jsou kontaktní čočky vhodné pro daného nositele. Upozorní na případná rizika spojená s nevhodným používání kontaktních čoček nebo jejich nedostatečnou péčí. Vše optometrista zaznamená do zdravotní karty pro následné oční prohlídky nebo pro případ zdravotních očních potíží.

Pouze odborná aplikace, klinicky a prakticky osvědčené kontaktní čočky nabízené v oční optice, pravidelné oční prohlídky nejlépe jednou za šest měsíců a správné dodržování hygienických zásad jsou nejlepšími kritérii pro bezpečné používání kontaktních čoček.

close

Wishlist