Víte, že cukrovka nebo vysoký krevní tlak mohou negativně ovlivňovat Váš zrak?

Víte, že cukrovka nebo vysoký krevní tlak mohou negativně ovlivňovat Váš zrak?

Málokdo ví, že špatně kompenzovaná cukrovka nebo vysoký krevní tlak mohou negativně ovlivňovat zrak. Nejvíce je ohrožena sítnice, která například vlivem cukrovky má nedostatečný přísun správných metabolických látek a může vytvářet patologické změny a zapříčinit snížení kvality zraku. Také vysoký krevní tlak ohrožuje zejména sítnici, kdy může dojít k jejímu odumírání. Mezi další systémová onemocnění s případnou zrakovou komplikací patří např. porucha štítné žlázy nebo roztroušená skleróza. Nejdůležitější je pravidelné vyšetření zraku u očního lékaře a při onemocnění pravidelná a správná léčba systémového onemocnění a časté a pravidelné oční kontroly v oční optice, nebo u očního lékaře. 

Diabetici jsou ohroženou skupinou pro případné postižení oční čočky a sítnice.

U špatně kompenzovaných diabetiků může nastat proměnlivé neostré vidění v závislosti na hladině glykémie. Většinou se vidění ustálí do normálu po podání inzulinu nebo jiných kompenzátorů glykémie. Diabetici mají vyšší sklony k zánětům víček, spojivky a rohovky. 

Při změnách hodnot glykémie se v extrémním případě může zpustit negativní biochemický proces postihující oční čočku, který může vytvářet vločkovité zákaly a vzniká tzv. diabetický šedý zákal (katarakta). Dochází ke snížení kontrastní citlivosti nebo pacienti mohou vnímat tzv. haló efekty projevující se duhovou aurou kolem světelných zdrojů. 

Za pomocí oftalmoskopu a při stavu mydriáze (rozšířená zornice) může oční doktor pozorovat případné postižení sítnicových cév s krvácením do sklivce a následným odchlípení sítnice, které je součástí tzv. diabetické retinopatie. Toto oční onemocnění prvně dlouho bezpříznakové, je později doprovázené s poklesem zrakové ostrosti a zvýšenou citlivostí na oslnění u některých špatně kompenzovaných diabetiků po 10-ti letech trvání cukrovky. U pacientů s nálezem těžké formy diabetické retinopatie můžeme předpokládat vyšší riziko projevů suchého oka spojenou se sníženou citlivostí rohovky a znemožňující případné zdravé a komfortní nošení kontaktních čoček. Pokud je poškození zjištěno včas, je možnost po odborné oftalmologické konzultaci podstoupit laserový zákrok.

Jedinci s diabetickou retinopatií mají zvýšené riziko vzniku zeleného zákalu (glaukom) onemocnění, které statisticky nejvíc způsobuje slepotu. Tato situace může nastat, pokud poničení krevních cév, které vzniká v důsledku retinopatie, blokuje přirozený odtok nitrooční tekutiny z oka. Glaukom v počátečním stadiu nevykazuje nápadné příznaky, takže lidé si nejsou vědomi, že se s jejich zrakem něco děje. V pokročilém stádiu může pacient pociťovat např. zúžení zorného pole. Proto by měl každému diabetikovi provádět jeho oční lékař měření nitroočního tlaku alespoň jedenkrát až dvakrát za rok. 

Věkem podmíněná makulární degenerace sítnice (VPMD) je velmi závažné onemocnění postihující centrální část sítnice a je nejčastější příčinou těžké ztráty zraku u starších lidí. Onemocnění způsobuje zamlžené až pokřivené vidění. Vyvíjí se buď ve vlhké či v suché formě. Suchá forma VPMD se rozvíjí pomalu s centrálním výpadkem zraku. Bohužel v současné době neexistuje léčba na suchou formu, pouze užívání preparátů s obsahem luteinu mohou být prevencí. Lehká forma VPMD má rychlý průběh se ztrátou schopností rozeznávat barvy a centrálním výpadkem zraku. Léčba vlhké formy spočívá v aplikaci nitroočních injekcí anti-VEGF preparátu bránící otokům a krvácením sítnice a zároveň potlačuje růst nových cév. Časté testování pomocí tzv. Amslerovy mřížky pomůže zachytit případné počínající onemocnění. VPMD je možné diagnostikovat mmj. pomocí OCT vyšetření, které měří tloušťku centrální části sítnice.

Vysoký krevní tlak může způsobit vznik krevních výronů v oku, kde neléčený stav může zapříčinit ztrátu zraku.

Oční doktor může za pomocí oftalmoskopu zaznamenat u dlouho nekompenzovaných lidí s vysokým krevním tlakem cévní změny na sítnici, které mohou vést ke krvácení a případnou ztrátu zraku. Postižení mohou pociťovat neostré mlhavé vidění, přechodnou slepotu nebo zúžení zorného pole. V těžších případech dochází ke snížení krevního zásobení sítnice nebo k odumírání zrakového nervu. Proto by každý, kdo má diagnostikovaný vysoký krevní tlak měl pravidelně užívat medikamenty ke snížení krevního tlaku a upravit životosprávu a měl by 2x do roka docházet k očnímu doktorovi, který změří nitrooční tlak a zkontroluje stav očního pozadí. Pouze včasné zachycení případných změn na sítnici zvyšuje pravděpodobnost záchrany zraku.

Porucha štítné žlázy může způsobit patologické změny na přední části oka a případně komplikovat komfortní nošení kontaktních čoček.

Lidé trpící poruchou štítné žlázy mohou mít oční bulbus vysunut dopředu a to pak může způsobovat pálení a slzení očí doprovázené otoky víček nebo vysycháním rohovky znemožňující případné bezpečné nošení kontaktních čoček. Tyto patologické změny jsou způsobeny tzv. endokrinní orbitopatií, jako závažné progresivní oční komplikace asociované většinou s nadměrnou funkcí poruchy štítné žlázy projevující se možným rozdvojením obrazu s případným útlakem zrakového nervu. Důležité je kvalitní diagnostika např. ultrazvukovým vyšetřením nebo magnetickou rezonancí a následnou imunosupresivní terapií a kortikoterapií podpořená očními kapkami a gely s nošením kvalitních tmavých  slunečních brýlí.

Postupná ztráta zraku spojená s bolestí očí nebo rozdvojením obrazu může postihnout pacienty s roztroušenou sklerózou.

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu a způsobuje rozpad myelinových pochev v mozku. V závislosti na útlaku pochev může vzniknout zánět očního nervu způsobující bolest oka při jeho pohybu s mlhavým viděním a výpadky zorného pole. Zároveň postižený může zaznamenat změnu barevného vidění, může vidět rozdvojeně nebo může pociťovat cukání očí. Doporučuje se vyhýbat se vysoké fyzické zátěži a velkému vlivu teplotních změn např. sauny, kde po těchto velkých změnách dochází k přechodnému zhoršení zraku. Vhodné je pravidelně navštěvovat očního doktora pro sledování případných změn v oku a zahájení včasné léčby.

Buďte zodpovědní a nepodceňujte případnou zdravotní komplikaci. Podstupujte preventivní oční kontroly u očního lékaře.

close

Wishlist