Víte, jak vzniká tupozrakost a jaká je její nejefektivnější léčba?

Víte, jak vzniká tupozrakost a jaká je její nejefektivnější léčba?

Tupozrakost je zraková porucha, kterou můžete znát i pod latinským názvem amblyopie. Obecně postihuje přibližně 2 % populace a nejčastěji je diagnostikována u dětí a mladistvých. Ptáte se, jak vzniká a dá se jí vůbec vyhnout?

Co je Tupozrakost (Amblyopie)?

Zrak dítěte se vyvíjí přibližně do osmého roku života a je třeba vědět, že zrak nejsou jen oči, ale jsou to i zrakové dráhy, které zajišťují přenos informací ze sítnice do zrakového centra v mozku. Pro normální vývoj zraku je třeba, aby se obraz z obou očí dostal do zrakového centra ve stejné kvalitě. Pokud je obraz z jednoho oka odlišný, například rozdílnou dioptrií, do zrakového centra se dostávají dva odlišné obrazy, které mozek nedokáže spojit do jednoho celku. Mozek začne přirozeně zpracovávat jen informace, které jsou kvalitnější a ty méně kvalitní z jednoho oka přestane akceptovat. To má za následek, že jedno oko se přestane vyvíjet, protože mozek přestane z tohoto oka zpracovávat informace a vzniká Tupozrakost (Amblyopie). Čím dříve se diagnóza určí a pacientovi se obnoví kvalitní obrazové stimuly i na postiženém oku, například správnými dioptrickými brýlemi, tím menší následky mohou vzniknout.

Problematika tupozrakosti

Abyste si dokázali lépe představit, co toto onemocnění znamená, máme pro vás krátké, ale výstižné vysvětlení. V případě, že vše funguje tak, jak má, obě oči vysílají mozku stejný obraz, který se vám bezproblémově vyobrazí. Při tupozrakosti jedno oko vysílá jasný a ostrý obraz a druhé bohužel neostrý nebo jinak poškozený obraz. Mozek automaticky potlačí vznikající dvojité vidění a slabší obraz ignoruje.

Projevy tupozrakosti

Tak jak jsme již zmínili, tupozrakost není anatomickým poškozením oka, a ne každé vyšetření, které nabízí například oční optika jej musí odhalit. Typickými znaky tupozrakosti jsou špatné odhadování vzdálenosti, horší prostorová orientace, časté zakopávání či narážení do věcí, zhoršená kvalita vidění přes postižené oko.

Jedním z pozorovatelných projevů vedoucích k tupozrakosti je šilhání. Také když děti velmi často naklánějí hlavu na jednu stranu, mhouří či přivírají jedno oko. Nebezpečím je, že dítě si neuvědomuje, že mozek vyhodnocuje obraz jen z jednoho oka, a to druhé ignoruje.

Diagnostika tupozrakosti

Při diagnostice tupozrakosti neznamená, že hned obdržíte dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, jedná se o složitější proces, kdy oftalmolog spolupracuje s neurologem či pediatrem. Oftalmolog pomocí štěrbinové lampy pozoruje průhlednost jednotlivých optických médií. Pomocí této lampy lékař zhodnotí stav nervu a sítnice. Na základě toho dokáže vyvodit, zda se jedná o tupozrakost nebo ne. Ve složitějších případech jsou doporučena i další vyšetření ke zhodnocení centrální zrakové ostrosti či kontrastní citlivosti a periferního vidění.

Efektivní léčba tupozrakosti

Předpokladem k úspěšné léčbě je časná diagnostika této zrakové poruchy. Ideální je, hned při malém podezření navštívit lékaře, který vám poskytne odbornou radu. A v případě, že máte v rodině predispozice k tomuto onemocnění, navštivte lékaře preventivně. Ideální je to kolem druhého roku života.

Aby byla léčba efektivní, je důležité odstranit příčinu vzniku. Ještě před tím je dobré oči nenamáhat, například při silném slunci používejte sluneční brýle. Příčiny se mohou lišit u každého jedince. Pro někoho bude řešením předepsat dioptrické brýle. U jiného pacienta může být tupozrakost způsobena šedým zákalem. V tomto případě bude důležité odstranit u pacienta šedý zákal.

Avšak nejdůležitější při efektivní léčbě je, aby se nemocné oko začalo používat. Z tohoto důvodu se častokrát zdravé oko přelepuje páskou a tím pádem je dítě nuceno dívat se právě hendikepovaným okem.

Pokud byla tupozrakost odhalena po ukončení vývoje zraku jsou dobrým ale namáhavým řešením pleoptická cvičení. Technologické inovace přinášejí neustále nová řešení tohoto problému. Bylo prokázáno, že tupozrakost lze léčit pomocí virtuální reality či různých aplikací ve vašem smart zařízení.

V případě, že zpozorujete u vašeho dítěte nebo blízkého člověka příznaky, není třeba podléhat panice. Kontaktujte vašeho lékaře a ten vám nejlépe poradí o jaký problém se jedná a jak jej odstranit.

close

Wishlist