Poznejte nejčastější oční obtíže, vady a nemoci

Poznejte nejčastější oční obtíže, vady a nemoci

Poznejte nejčastější oční obtíže, vady a nemoci

Zrak nám poskytuje přes 80 % přijatých informací, a je proto tím nejdůležitějším lidským smyslem. Často mu přitom začneme věnovat pozornost, až když s ním je něco v nepořádku. S jakými očními problémy se můžete potýkat? Seznamte se s nejčastějšími příznaky, původem vzniku a možnostmi řešení.

V článku se dozvíte:

 1. Jaké jsou časté k oční obtíže
 2. Jaké rozeznáváme oční vady
 3. Co jsou zrakoví strašáci dnešní doby
 4. Jak vám s oftalmologickými problémy pomohou oční specialisté

1. Jaké jsou oční obtíže

Oči jsou skutečně citlivé orgány. Mohou se potýkat s různými problémy. Některé se snaží samy korigovat,  jiné je třeba řešit s očními specialisty. Pokud se očím dlouhodobě nedaří korigovat drobné vady (rozmazané nebo zkreslené vidění), vznikají tzv. astenopické obtíže a choroby. Je dobré těmto situacím předcházet a myslet i na prevenci. Pokud se již nějaké komplikace vyskytnou, je potřeba řešit také drobné korekce zraku. S těmito problémy je dobré navštívit očního specialistu, aby s řešením pomohl.

 Co mezi ně patří?

Oční migréna

 • Projevy – Mluví se o ní také jako o tzv. migréně s aurou. Dává o sobě vědět nejen úpornou bolestí hlavy, ale také snížen ím zrakové ostrosti. Postižený vidí např. záblesky a blikající útvary. Záchvat se může vystupňovat až v částečnou či úplnou ztrátou vidění. Ta může trvat okamžik nebo i několik minut. Naštěstí se zrak časem vrátí do normálu.
 • Příčiny – Způsobuje ji nadměrná práce na střední vzdálenost a dlouhodobé dívání do monitorů a displejů. Přetížená nervová soustava v ojedinělých případech může vyústit až v tik v oku. Stejně tak je to i zhoršené vidění pokud se zanedbá prevence.
 • Řešení – Jako účinná se osvědčila kombinace klidu, ticha, temna a analgetik.

Ječné zrno

 • Projevy – Typickým příznakem je přítomnost bulky na víčku. Doprovází ho otok, bolest, pálení a zčervenání. Může se objevit i svědění nebo pocit, že je v oku cizí těleso. Protože zrno na víčku tlačí na oko, způsobuje dojem zastřeného vidění.
 • Příčiny – Způsobují ho bakterie. Právě proto se objevuje především při oslabené obranyschopnosti organismu, alergiích, nedostatečné hygieně, po zvýšené námaze očí a v souvislosti s hormonálními změnami nebo s jiným onemocněním.
 • Řešení – Po několika dnech obvykle samo praskne, hnisavé exkrementy se vyplaví a místo se zahojí. V případě dlouhodobějších komplikací je vhodné vyhledat lékařské ošetření.

Zánět spojivek

 • Projevy – Patří mezi nejběžnější postižení oka. Hlavním znakem je výrazné zarudnutí očí a sekrece z očí.
 • Příčiny – Zánět spojivek je nejčastěji infekčního původu, může ale také souviset s poraněním, podrážděním oka či alergií. Bývá nezřídka také projevem syndromu suchého oka.
 • Řešení – Léčba se odvíjí od příčiny a závažnosti zánětu. Pokud se stav neustále zhoršuje, je na místě vyhledat lékaře. Návštěva lékaře je také nutná v případě silné bolesti očí nebo zhoršení ostrosti zraku.

Syndrom suchého oka

 • Projevy – Jde o stav oka s nedostatkem slz. Suché oko se projevuje pálením očí, řezáním, pocitem cizího tělíska v oku i neostrým viděním. Oči bývají unavené a zarudlé.
 • Příčiny – K nedostatku slz dochází zejména při snížené produkci slz, jejich zvýšeném odpařování nebo v případě jejich nesprávného složení. Snížená slzná tvorba je spojená také s přibývajícím věkem (nejčastěji od 50 let výše).
 • Řešení – Suché oko je jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé navštěvují oftalmologa. Chybějící vlhkost v očích lze dodat umělými slzami a kapkami, které doplňují či nahrazují přirozenou tvorbu slz. Je důležité zmínit, že slzy jsou pro správnou funkci zraku nepostradatelné, udržují oko čisté, zvlhčují rohovku a spojivku a chrání oko před infekcí, alergeny, škodlivinami z prostředí, proto je nutné kvalitu slz preventivně kontrolovat a řešit.

Potýkáte se s očními obtížemi? Pokud je stav neúnosný, vyhledejte lékaře.

A jestli potřebujete korekci zraku, u nás optice FOKUS vám pomohou zkušení optometristé i lékaři. Objednejte se zde.

 

2. Jaké rozeznáváme oční vady

Lidské oko je hned po mozku druhým nejsložitějším orgánem v našem těle. Přesto vždy nemusí fungovat zcela ideálně, což se projevuje očními vadami. Dělí se podle toho, kam dopadá ohnisko obrazu v oku, tedy před nebo za sítnici, nebo jak pružný je optický aparát oka.

Podle toho je pak nazýváme:

Krátkozrakost (myopie) – špatné vidění do dálky

 • Projevy – Kdo je krátkozraký, ten vidí dobře na blízko, špatně naopak do dálky. Vzdálené předměty se mu jeví rozmazané a musí na ně mhouřit, potažmo přivírat víčka. Protože musí oči namáhat, unavuje je, což ústí v bolest hlavy.
 • Příčiny – Je to stav, kdy ohnisko obrazu dopadá už před sítnicí. Jsou tedy zapotřebí mínusové dioptrické čočky, které obraz posunou na sítnici tak, jak to je u zdravého oka.
 • Řešení – Návštěva očního lékaře či optometristy a korekce zraku brýlemi či čočkami.

Dalekozrakost (hypermetropie) – špatné vidění na blízko

 • Projevy – Dalekozrací vidí výborně do dálky (pokud nemají více než +2 dioptrie), ale mají problém zaostřit na blízké objekty. Namáhání očí často doprovází zčervenání očí, bolest hlavy či únava.
 • Příčiny – Při této oční vadě vzniká ohnisko až za sítnicí oka. Co to znamená? Na sítnici prakticky nevzniká ostrý bod, ale neostrý kruh.
 • Řešení – Tato oční vada se řeší plusovými dioptrickými čočkami. Oko si s tímto stavem dokáže do určité úrovně pomáhat samo, ale za cenu výrazné námahy při zaostřování a ztráty komfortu vidění, které se stává velmi únavným. Řešením je proto i zde korekce zraku.

Astigmatismus – oko nemá pravidelný tvar a potřebuje cylindry

 • Projevy – Určitou formu astigmatismu má většina populace a často neshledává žádné příznaky. Narozdíl od delakozrakosti nedokáže oko astigmatitusmus nijak kompenzovat a nejčastěji se začne projevovat bolestmi hlavy v zátylku (centrum zrakového nervu v mozku). Dále se projevuje rozmazaným a zkresleným viděním, kvůli kterému se musí oči namáhat. Důsledkem bývá podráždění očí.
 • Příčiny – Způsobuje ho chybný/zakřivený tvar rohovky či čočky a ojediněle i sítnice – mají změněné zakřivení, čímž dochází jak k neostrému vidění, tak i možné deformaci obrazu dopadajícího na sítnici. Pro představu – oko je běžně kulaté jako fotbalový míč, ale při astigmatismu má oko tvar jako míč na rugby (oválný).
 • Řešení – Nápravu provádíme torickými čočkami, lékař předepíše tzv. cylindry. Mohou mít mínusové i plusové hodnoty anebo jejich kombinace.

Vetchozrakost (presbyopie)

 • Projevy – Prozrazujícím symptomem je rozmazané vidění na blízko, tedy např. při čtení, užívání mobilního telefonu apod. Předměty oddalujeme od těla, abychom na ně mohli správně zaostřit.
 • Příčiny – Tento oční problém přichází s věkem. Začíná většinou ve věku 40-45 let a dále se zhoršuje s přibývajícími lety, kdy již optický aparát není dostatečně silný na zaostření vidění na blízko. Oční svaly nedokáží měnit tvar oční čočky, která ztratí pružnost.
 • Řešení – Je nutné korigovat vidění plusovými dioptriemi. Buď samostatně, nebo v kombinaci s oční vadou na dálku, kdy ideální použití multifokálních brýlí, tedy jedněch brýlí na více vzdáleností.

S nejčastějšími očními vadami vám umíme pomoci na našich pobočkách. Podívejte se, která je vám nejblíže. Váš zrak odborně přeměří naši oční specialisté a doporučí vám vhodnou korekci.

3. Co jsou zrakoví strašáci dnešní doby

Současná doba je typická tím, že nás nutí nadměrně hledět na střední a blízkou vzdálenost. Samozřejmě – díváme se na televize a obrazovky počítačů a mobilů a trávíme čas uvnitř místo venku. Naše oko přitom snadněji ostří na dálku. Na blízko to zvládá pouze kratší dobu. Náš zrak ale dostává zabrat i v kombinaci s dalšími nástrahami. Na co si dávat pozor?

Epidemie krátkozrakosti – nový civilizační problém

V roce 2020 byla myopie (krátkozrakost) v celosvětové populaci zastoupena počtem 31, 5 % osob. Ano, třetina obyvatelstva nevidí dobře do dálky. Předpovědi uvádějí, že v roce 2050 to už bude až 50 %.

Čím to je? Dlouhodobou usilovnou prací na blízko v kombinaci s časem strávených uvnitř budov. Absence přímého slunečního světla způsobuje nedostatek dopaminu, což vede k postupnému přizpůsobování oka novým podmínkám. Oko se při aktivitě na střední vzdálenost již tolik nenamáhá, ale obětuje za to ostrost vidění na dálku. Logické, avšak přesto fascinující, nemyslíte?

UV záření – světelná past

Světlo je složené z viditelného a neviditelného záření, UV záření patří mezi ty neviditelné, a proto se dost často podceňuje. Nenápadné, ale nebezpečné UV záření je nutné eliminovat, protože zasahuje rohovku, čočku i sítnici. Nejčastěji způsobuje zarudnutí očí, sněžnou slepotu – může však vyústit až v šedý zákal či jiné závažnější onemocnění.

Nejnebezpečnější UV-C záření odfiltrovává atmosféra. Nebezpečného UV-B dopadá na zem asi 10 %. Nejslabší, ale nejzákeřnější UV-A, je zde přítomno v 90-97 %. Z čehož plyne, že se nemusíme vystavovat slunci, a přitom jsou naše oči i pokožka stále v ohrožení. UV je přítomno i tehdy, když jsou na obloze mraky nebo je mlha. UV filtr proto hraje důležitou roli i v čirých dioptrických brýlích, nejen v brýlích slunečních.

Dávejte si tedy pozor! UV záření se v našich očích chová kumulativně, což znamená, že záleží na délce jeho působení. ,,Hromadění” v očích se ale neděje stále stejně. Světová zdravotnická organizace zjistila, že až 60 % UV záření v očích máme už ve 20 letech věku. Nejvíce je tedy nutné dbát na ochranu dětí a mladistvých. Proč to tak je? Jejich optický aparát je mnohem průzračnější. Většinou totiž nemají žádné oční zákaly nebo deformace, tudíž se UV do oka dostane přímější cestou.

Věděli jste , že zornice dětí je o 50 % větší než u dospělých? Větším otvorem do jejich oka tedy projde i mnohem více škodlivého záření.

Modré záření – dobrý sluha, ale zlý pán

Dlouhodobé vystavování modrému světlu z obrazovek snižuje nejen kvalitu spánku, ale také má vliv na zdraví očí. Jak se dopad modrého světla projevuje? Především bolestmi hlavy, zarudnutím očí, pocitem suchých očí a v extrémních případech i rozmazaným viděním. Řešení je poměrně jednoduché. Brýle s filtrem modrého světla (přesněji brýlové čočky s BlueFiltrem) pomohou, že se budeme cítit dobře a zmiňované problémy nás minou. Chcete vědět více o škodlivosti modrého světla? Přečtěte si ZDE.

 Časy se rychle mění, ale zrak si vždy zaslouží naši pozornost a šetrnou péči. Ve FOKUS budeme rádi vaší oporou.

  

4. Jak vám s oftalmologickými problémy pomohou oční specialisté

Na většinu problémů spojených s očima máme řešení. V případě zdravotních problémů umíme pomoci konzultací, případně poskytnutím a sdělením informací, kterého zdravotního specialistu navštívit.

Víme si rady s očními vadami (krátkozrakostí, dalekozrakostí, astigmatismem i vetchozrakostí). Řešíme je měřením zraku a korekcí brýlemi či kontaktními čočkami. Zrak ale chráníme také před modrým světlem a UV zářením. V případě astenopických obtížích (např. oční migrény, ječného zrna, zánětu spojivek či syndromu suchého oka) doporučíme nejvhodnější individuální řešení.

Dopřejte svému zraku tu nejlepší péči! Naši specialisté jsou vám připraveni pomoci ve 160 pobočkách po celém Česku a na Slovensku.

 

close

Wishlist