Nemoci očí způsobené stárnutím

Nemoci očí způsobené stárnutím

Stáří je přirozenou součástí života. S přibývajícím věkem dochází ke změnám v celém lidském organismu, výjimkou nejsou ani oči. K nejčastějším chorobám lidského oka patří změny na oční sítnici, které jsou projevem opotřebovanosti tkání.

 

Na kvalitu zraku jsou během života kladeny vysoké nároky. Ve vyšším věku může člověk pocítit problémy s viděním do dálky (krátkozrakost) nebo zaostřováním na krátkou vzdálenost (dalekozrakost). Pokud vás trápí pouze tento nedostatek, existuje jednoduché řešení. Kvalitu zraku vám pomohou korigovat dioptrické brýle či kontaktní čočky. S věkem však přichází i jiné, mnohem vážnější nemoci očí.

 

Oční choroby

Neostré a mlhavé vidění, zvýšená citlivost na světlo, změna ve vnímání barev, výpadky v zorném poli, bolesti hlavy, únava či zarudlé oči. Příčiny vzniku mohou být různé. I proto jsou zejména ve vyšším věku preventivní oční prohlídky velmi důležité. Nejčastějším projevem stáří očí, který se objevuje u všech lidí, je presbyopie (potřeba nošení brýlí, zejména při čtení). K závažnějším chorobám očí přicházejících s věkem patří změny v tkáních oka, které jsou relativně časté, ale netýkají se všech lidí. Patří k nim např. katarakta, věkem podmíněná makulární degenerace, skleróza cév či sítnice. Na kvalitu zraku ve stáří má nezanedbatelný vliv prostředí, životní úroveň, ale také životospráva, což se může projevit glaukomem, uzávěry cév sítnice a jinými komplikacemi.

 

Brýle na čtení jsou povinnou výbavou

Stařecká slabozrakost nebo presbyopie, je přirozený projev stárnutí oka. Oční čočka postupně ztrácí svou elasticitu a schopnost zaostřování. Proto se přibližně kolem 40. - 50. roku života začnou projevovat problémy se zaostřováním na blízké předměty a horší vidění v šeru. Zrak se koriguje dioptrickými brýlemi, které splňují všechny požadované normy. Dioptrické brýle si proto nikdy nekupujte bez kontroly zraku lékařem.

 

Šedý zákal postihuje až polovinu populace

Katarakta, nazývaná i šedý zákal, patří k nejrozšířenějšímu onemocnění očí ve stáří. Oční čočka se kolem 60. roku života opotřebovává, a tak dochází k biochemickým změnám, které způsobují snižování její průhlednosti. Čočka se zakaluje a člověk přestává ostře vidět. Správná ochrana zraku před UV zářením tím, že používáme brýle s UV filtry, může tvoření šedého zákalu oddálit. Šedý zákal se řeší chirurgickým zákrokem, kdy se do oka implantuje umělá nitrooční čočka.

 

Glaukom - choroba očí, která trápí zejména starší

Zelený zákal (glaukom) se může vyskytnout v každém věku, ale nejčastěji trápí starší lidi. Projevit se může také po úrazu oka, diagnostikování cukrovky nebo za jeho vznikem stojí vrozená porucha očí. Hlavním projevem zeleného zákalu očí je zvýšený tlak uvnitř oka, který vede k poškození až odumírání zrakového nervu a poklesu zrakové ostrosti. Chorobný proces zeleného zákalu je možné správnou léčbou zastavit. Léčí se speciálními očními kapkami, které pomáhají nitrooční tlak zastavit nebo chirurgickým zákrokem. Neléčený nebo nedostatečně léčený glaukom může vést až ke slepotě.

 

Nemoc očí, která si nevybírá: Věkem podmíněná makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace je závažné chronické degenerativní onemocnění, primárně postihující centrální část sítnice - makulu (tzv. Žlutou skvrnu). Ve vyspělých zemích je příčinou těžkého postižení centrální zrakové ostrosti v populaci nad 60 let. Podle nejnovějších statistik se v roce 2025 očekává vzestup incidence tohoto onemocnění až o 40 %. Velmi často vzniká na obou očích. VPMD se vyskytuje ve dvou formách - suché a vlhké. Vlhká forma, pro kterou je typické prorůstání krevních cév do sítnice, je podstatně horší. Poškozením makuly může dojít k výrazné ztrátě zraku. Tím, že se jedno oko snaží kompenzovat druhé, může nemoc delší dobu probíhat nenápadně a zákeřně. Projevuje se poklesem vnímání barev, deformací obrazu či výpadky v zorném poli. VPMD je proto nejčastější příčinou ztráty zraku ve vyšším věku.

Změření zraku je první krok ke zdravým očím

Pečujte o svůj zrak a nechte si změřit zrak od našich profesionálů.

close

Wishlist