Dlouhodobá expozice UV záření a nepříznivé počasí může vyvolat degenerativní změny na spojivce

Dlouhodobá expozice UV záření a nepříznivé počasí může vyvolat degenerativní změny na spojivce

Dlouhodobé a nadměrné vystavování se UV záření může přispívat k negativním změnám na oční tkáni a urychlit proces stárnutí v jeho jednotlivých vrstvách. Nadměrné působení UV záření je nejčastější příčinou nádorů na očním víčku. Vystavování UV záření podporuje vznik vrásek kolem očí a může způsobovat zánět spojivek. Rohovka zasažená nadměrným množstvím UV paprsků může být popálená a může vyvolat bolestivý zánětlivý stav (tzv. fotokeratitida) způsobující dočasnou ztrátu zraku. V případě oční čočky může dojít k předčasnému vzniku šedého zákalu (katarakta), který se projevuje zamlženým viděním při intenzivním osvětlení vlivem zakalené čočky, změnou v barevném vidění nebo dochází ke zkreslení obrazu. Expozice UV záření v mladším věku může přispět k toxicitě buněk na sítnici a může vyvolat její předčasné stárnutí a vznik makulární degenerace sítnice. Ze začátku se nemoc projevuje deformací nebo výpadky obrazu až může dojít k postupné ztrátě zraku. Jedná se o nejčastější příčinu slepoty u osob starších 55 let ve vyspělých zemích. K případnému odhalení změn na sítnici může pomoci testování na tzv. Amslerově mřížce.

Dnes jsme pro Vás vybrali nejčastější formy oční tkáně, které mohou způsobovat potíže s rohovkou a případně narušit vidění. Jsou jimi např. degenerativní změny spojivky jménem pinguekula a pterygium. Ve většině případů se jedná pouze o kosmetické vady, kdy v závažných případech je vhodné podstoupit chirurgické odstranění a nadále stav sledovat.

Pinguekula

Jedná se o žlutobělavé vystupující ztluštění spojivky v oblasti oční štěrbiny při limbu (okraji) rohovky. Pinguekula má trojúhelníkovitý tvar s bází (základem) na limbu rohovky.

Výskyt: Vytváří se většinou na obou očích současně. Spojitost výskytu vzniku pinguekuly je zaznamenán při častém pobytu v horkém, suchém nebo větrném či prašném prostředí s vyšší expozicí UV záření. Je často spojována s usazením cholesterolu zvláště u starších osob, může se však objevit i u dětí. Může vznikat po prodělání episkleritidy, tedy po zánětlivém onemocnění nejsvrchnější části vrstvy mezi spojivkou a bělimou. Stav tvorby pinguekuly obvykle trvá měsíce nebo roky.

Příznaky: U pinguekuly mohou být přítomny pocity suchosti a nepohodlí. U nositelů kontaktních čoček může pinguekula dráždit okraje kontaktní čočky. Oko jeví známky zarudnutí a podráždění. Při větším podráždění limbu rohovky může pinguekula způsobit přechodné rozmazané vidění.

Doporučení: Pinguekula představuje pouze kosmetickou vadu. V případě zasažení rohovky může dojít k vytvoření pterygia. Chirurgické řešení se nabízí v případě potíží při nošení kontaktních čoček nebo z kosmetických důvodů. Je ale potřeba její stav dlouhodobě sledovat. Doporučuje se vyvarovat se mechanického dráždění pro zachování relativního komfortu zvláště při nošení kontaktních čoček. Dále je vhodné omezit pobyt v nepříznivém prostředí. Vhodné je omezit příjem tučných potravin. Prospěšné mohou být zvlhčující oční kapky, gely nebo masti, příp. steroidní kapky, které doporučí oční doktor. Ideální je používání kvalitních dioptrických, slunečních brýlí nebo kontaktních čoček s kvalitním UV filtrem.

Pterygium

Pterygium se označuje jako fibrovaskulární tkáň spojivky začínající růst nejčastěji v blízkosti nosu přerůstající přes vnitřní okraj rohovky mířící k centru rohovky. Má tvar připomínající křidélko tzv. muší křídlo kde vrcholem je hlava s ocasem pomalu se rozšiřujícím a táhnoucím za sebou cévy.

Výskyt: Pterygium se může objevit na jednom oku nebo i oboustranně nebo i na vnějším koutku oka. Má sklon se často vracet.  Postihuje více muže, kteří pracují dlouhodobě ve volné přírodě.  Větší pravděpodobnost výskytu pterygia je závislé na geografické poloze podle úrovně dopadajícího UV záření a na blízkosti rovníku. Výskyt je ovlivněn dědičnými faktory, kde mnohem častější výskyt je zaznamenán např. u španělských a orientálních národností. Dále je vznik pterygia spojováno se suchým a větrným podnebím. Pterygium může růst po dobu několika měsíců až několika let.

Příznaky: Dotyčný může pociťovat suchost, dyskomfort, příp. proměnlivé vidění v závislosti na rozsahu pterygia. Přítomné jsou pocity tahu a talku se zarudnutím a pocitem cizího tělíska. Pokud se neléčí, může zasahovat do centra rohovky a narušit kvalitu vidění.

Doporučení: Je nezbytné zabránit jakémukoliv mechanickému dráždění, aby se dosavadní stav nezhoršoval. Vhodné je vyvarovat se nepříznivému počasí. Při pobytu venku nebo uvnitř s expozicí UV záření je vhodné používat brýle co nejvíce přiléhající k obličeji a kontaktní čočky s kvalitním UV filtrem. Zvlhčující oční kapky mohou být úlevové, případně kapky s vazokonstritkviními účinky je vhodné příležitostně kapat na základě předpisu od očního lékaře. Je třeba dlouhodobě sledovat stav pohybu a rozsahu pterygia a jeho vlivu na celkovou kvalitu vidění a zaznamenávat aktuální příznaky dotyčného. Zvlášť pokud se jedná o nositele kontaktních čoček, je důležité sledovat pohyb hlavy pterygia, aby nezasahoval přes limbus okraje a nedráždil centrum rohovky a materiál kontaktních čoček, kde by mohl v krajním případě vyvolat negativní reakce např. vzniku astigmatismu nebo jizvy na rohovce. V závažných případech je doporučené chirurgické odstranění a následné pravidelné odborné kontroly.

Prevence před negativním působením UV záření

Po celý rok jsou naše oči a tělo vystaveny působení UV záření. Je důležité se chránit proti negativním vlivům a používat pokrývku hlavy, ochrany očí pomocí přiléhajících dioptrických nebo slunečních brýlí a kontaktních čoček s kvalitním UV filtrem. Vhodné je používání zvlhčujících očních kapek, ochranných krémů na kůži i v okolí očí a rtů nejen v létě, ale i v zimě a v přechodných obdobích. Vyhýbat se místům s nejvyšší intenzitou UV záření a nepříjemným povětrnostním podmínkám. Vhodné je dodržovat pitný režim a pravidelné užívání vitamínů A, C, E, dále luteinu a antioxidantů, které mohou poskytnout ochranu proti negativním vlivům UV paprsků. Nepodceňujte také pravidelné odborné kontroly očí a mateřských znamínek.

close

Wishlist