Co to je makulární degenerace? Příznaky, prevence a další informace

Co to je makulární degenerace? Příznaky, prevence a další informace

Je hlavní příčinou změny zraku u lidí starších 50 let – makulární degenerace, onemocnění spojené s opotřebováním části sítnice, které se říká makula. Dovede značně potrápit, ohrožuje však pouze centrum vidění, nikoliv vidění periferní. 

V tomto článku se dozvíte

 • Jaké jsou příznaky onemocnění

 • Druhy makulární degenerace

 • Diagnostika

 • Léčba

 • Možnosti prevence makulární degenerace

Nejčastější příznaky aneb Když starší lidé přestanou rozpoznávat detaily

Oční onemocnění častokrát bývají nenápadné, později však dovedou ovlivnit kvalitu života. I pro tyto případy a potřeby konzultace je zde oční optika Fokus. Makulární degenerace z počátku nemusí mít žádné viditelné známky a ani lékař ji nemusí diagnostikovat, dokud se nezhorší nebo neovlivní obě oči. 

U každého jedince se může projevovat jinak, nejčastěji však:

 • rozmazaným nebo neostrým viděním,

 • potížemi s rozpoznáváním známých tváří,

 • zvlněním přímých čar,

 • objevováním tmavých, prázdných oblastí nebo slepých skvrn v centru zorného pole,

 • ztrátou centrálního vidění při řízení, čtení, rozpoznávání tváří a provádění prací na blízko.

Makulární degenerace způsobuje centrální ztrátu zraku (centrální vidění je to, co vidíte před sebou, když se díváte dopředu). Toto onemocnění nezpůsobuje úplnou slepotu, protože periferní vidění (to, co vidíte do strany) zůstává nezměněno. 

Druhy makulární degenerace

V úvodu je záhodno objasnit, co to je makula. Jedná se o žlutou skvrnu a místo na oční sítnici, kde je největší hustota čípků, a tedy i nejostřejší vidění. Onemocnění je v informačních zdrojích často označováno jako VPMD - Věkem Podmíněná Makulární Degenerace. 

V závislosti na poškození makuly vznikají tato onemocnění: 

Suchá makulární degenerace – postihuje asi 85 –⁠ 90 % lidí s tímto onemocněním. Vyskytuje se v důsledku malých žlutých usazenin (tzv. drúz), které se vyvíjí pod makulou. 

Vlhká makulární degenerace – postihuje zbylých 10 –⁠ 16 %. Objevuje se v případě, kdy se pod sítnicí a makulou vyvinou abnormální krevní cévy. 

Diagnostika věkem podmíněné makulární degenerace

Pakliže pravidelně navštěvujete očního lékaře, vaše anamnéza vše napoví. Kromě běžného očního vyšetření v podobě testu zrakové ostrosti a dilatace zornic může provést též fluoresceinovou angiografii, spočívající v aplikaci speciálního barviva a sledování jeho průchodu cévami v sítnici. Bohužel na tohle onemocnění kontaktní čočky ani dioptrické brýle nepomůžou.

Mezi další druh testu se počítá tzv. Amslerova mřížka využívající speciální mřížku ve tvaru čtverce s tečkou uprostřed, pomocí níž určí, zda vnímáte přímé čáry jako zvlněné nebo chybějící. Chcete ověřit, zda jsou vaše oči v pořádku? Pojďte si tento test orientačně vyzkoušet:

Zakryjte si dlaní pravé oko. Levým okem se podívejte na černý bod uprostřed této mřížky:

Amslerova mřížka

Amslerova mřížka. 

Nyní odpovězte na tyto otázky:

 • Vnímáte celou mřížku?

 • Jsou její linky celistvé a nepřerušované?

 • Jsou linky paralelní a rovné?

 • Je vzdálenost mezi linkami všude stejná?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli ne, může se jednat o začínající poškození žluté skvrny, a je vhodné navštívit očního lékaře. 

Amslerova mřížka, když zrak není v pořádku.

Amslerova mřížka, když zrak není v pořádku.  

Léčba makulární degenerace 

Ačkoliv zrakové dovednosti zdárně procvičují programy rehabilitace zraku, v současné době neexistuje žádná léčba suché makulární degenerace. 

Vlhká forma makulární degenerace se léčí pomocí léku s vaskulárním endoteliálním růstovým faktorem. Tento druh onemocnění obvykle postupuje rychleji. 

Léčbu doporučí oftalmolog v závislosti na vašem věku, celkovém stavu a anamnéze, rozsahu a povaze onemocnění, toleranci k určitým lékům, očekávanému průběhu onemocnění a na dalších specifických faktorech.  

Prevence makulární degenerace

Onemocnění může zpomalit nebo mu předejít užívání doplňků stravy, zejména vitaminů C a E, luteinu, zinku a mědi. Pro ochranu vašeho zraku dbejte také na sluneční brýle s dostatečnou filtraci škodlivého UV záření.

Mezi rizikové faktory patří rodinná anamnéza, kouření, nadváha a obezita, kardiovaskulární onemocnění a vysoký cholesterol. Pozornost věnovaná konkrétním jevům, které lze ovlivnit, snižuje potenciální výskyt tohoto onemocnění. 

V optikách FOKUS se postaráme o váš zrak. Mimo jiné pečujeme o pacienty očních klinik LEXUM, kde probíhá biologická forma vlhké formy VPMD. Objednejte se do některé z našich nejbližších poboček. close

Wishlist