LETNÍ SOUTĚŽ SE ZNAČKOU POLAROID

Soutěž je u konce – gratulujeme všem výhercům! 

Štastný výherce z Prahy se může těšit na nový iPhone!

Dnes skončila naše Velká letní soutěž s FOKUS optik a již jsme vylosovali šťastného výherce. Pavel K. z Prahy je aktivní sportovec, brýle Polaroid si koupil v optice FOKUS optik na Dejvické již v srpnu, aby se mu lépe běhalo při ostrém sluníčku.

“Jsem opravdu nadšený z výhry, ale to bude i moje manželka a dcera, protože jsem byl poslední v rodině, kdo neměl iPhone .-). Myslím, že bude nyní naše komunikace v rámci rodiny rychlejší a určitě využiji i další zajímavé Apple aplikace,” prozradil výherce Pavel K.

I v následujících měsících pro vás, členy našeho věrnostního klubu FOKUS optik, připravujeme zajímavé soutěže o atraktivní ceny, více se dozvíte zde: www.klub.fokusoptik.cz

O co soutěžíme?

2 x Apple Watch Series 3 GPS 

1 x Apple iPhone 6s

Značka Polaroid byla vždy synonymem spolehlivé funkčnosti a elegantního designu. A to stoprocentně platí i o dioptrických brýlích této značky, které vás nezklamou při žádné příležitosti. Soutěžte s námi ve velké letní soutěži a můžete vyhrát skvělé ceny s nákupem brýlí značky Polaroid.

Výherci soutěže

Naše Velká letní soutěž má tři kola a tu první, červencovou, vyhrála paní Nikola z Prahy, která byla velmi překvapena zprávou, že se může těšit na nové chytré hodinky Apple Watch. “Vůbec jsem to nečekala a je to opravdu skvělé. Brýle Polaroid jsem si kupovala ve FOKUS optik jenom před pár dny v neděli v rámci bleskové slevy na sluneční brýle Polaroid,” prozradila nám šťastná výherkyně. Musím pochválit i velmi ochotnou slečnu prodavačku v optice v nákupním centru v Chodov, která se mnou měla velkou trpělivost, přestože mi dokonale seděly až asi 20té brýle,” řekla nám na závěr Nikola.
Velká letní soutěž již zná dva vítěze: v pondělí 2. září 2019 jsme vylosovali slečnu Aničku K., která vyhrála po paní Nikole druhé chytré hodinky Apple Watch 3 Series. Jeli jsme s přítelem z Hradce Králové na výlet do Kolína a byla jsem naštvaná, že jsem si zapomněla doma svoje staré sluneční brýle. Naštěstí jsme na kolech zastavilipřed tamní prodejnou FOKUS optik, kde mi ochotný personál pomohl vybrat, navíc v rámci slevy, velmi pěkné sluneční brýle značky Polaroid. Paní prodavačka mi také poradila, jak se zaregistrovat do FOKUS optik klubu, takže jsem se mohla rovnouzúčastnit vaší soutěže,” řekla nám během předání ceny překvapená výherkyně.

“Rozhodla jsem se během letošních prázdnin věnovat se více cykloturistice i v budoucnu, takže jak nové sluneční brýle, tak i chytré hodinky Apple Watch 3 určitě často využiji, a proto bych chtěla za výhru ještě jednou poděkovat, dodala slečna Anička.

Již tento měsíc naše soutěž vrcholí: členové FOKUS optik klubu totiž mohou v zářívyhrát hlavní cenu: nový iPhone 6s. Sledujte proto vše o soutěži na našem facebookovém profilu (https://www.facebook.com/fokusoptik/) nebo na našem webu https://fokusoptik.cz/polaroid/. Držíme všem soutěžícím palce a přejeme hlavně hodně štěstí!

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Pořadatel: Pořadatelem reklamní Soutěže je společnost Fokus optik a.s., zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5161. Se sídlem: Třeboradická 1110/51, 182 00 Praha 8, IČ 25639854 DIČ 25639854 (dále jen “Pořadatel”).

Soutěž je hra o následující ceny:

•Hlavní výhra – Apple iPhone 6S

•Srpnová výhra –  Apple Watch Series 3 GPS

•Červencová výhra – Apple Watch Series 3 GPS

Hlavní výhra celé soutěže bude losována ze všech zaslaných účtenek od nákupu brýlí značky Polaroid s platností od 1.1. 2019 do 20.9. 2019. Losování o Apple iPhone 6S proběhne
30. září 2019. Každý měsíc proběhne losování o 1 cenu. V červenci a v srpnu se bude losovat ze všech zaslaných účtenek od nákupu brýlí Polaroid s platností od 1.1. 2019. Výhry budou Apple Watch Series 3 GPS. 1x měsíčně proběhne vyhlášení vítězů daného měsíce, vyhlášení bude zveřejněno na Facebooku společnosti Fokus optik k poslednímu dni v měsíci.Každý měsíc losujeme 1 výherce, který získá cenu. Nejdříve se bude losovat červencová cena, poté srpnová cena, a nakonec hlavní výhra. Zveřejnění výsledku losování bude na Facebooku společnosti Fokus optik v těchto dnech: 31. 7. 2019, 31. 8. 2019, 30. 9. 2019. O tyto měsíční ceny hrají všichni soutěžící, kteří se stali členy Fokus optik klubu, nebo už členy jsou, zašlou scan nebo fotografii účtenky od brýlí zakoupených na jakékoliv pobočce Fokus optik v období od 1.1. 2019 do dne slosování, na soutěžní e-mail soutez@fokusoptik.cz a pro zaslání účtenky použijí e-mail, kterým se registrovali do Fokus optik klubu, a kteří se stali fanoušky Facebooku společnosti Fokus optik.

Pokud už jste členem Fokus optik klubu delší dobu, ověřte si prosím funkčnost vašeho účtu tím, že se přihlásíte. Pokud jste při přihlašování nezadávali e-mail a chcete soutěžit, je nutné si ho do Fokus optik klubu doplnit. Výherce bude vyhlášen a kontaktován na e-mail, kterým se zregistroval o Fokus optik klubu. Všichni soutěžící, kteří nevyhráli automaticky postupují do slosování v dalším měsíci. Soutěžící se může zúčastnit s více účtenkami pod jedním e-mailem. Daná účtenka může být zaslána do soutěže pouze jednou. 

Doba platnosti: Soutěž bude probíhat v době od 15. 7. 2019 do 20. 9. 2019 včetně na Facebookových stránkách Pořadatele. Slosování o poslední hlavní výhru proběhne dne 30. 9. 2019. Facebookové stránky je stránka Fokus optik: https://www.facebook.com/fokusoptik/

Účastník je každá fyzická osoba, která odpoví na soutěžní otázky dle Pravidel soutěže a splní podmínky účasti v Soutěži tím, že se v době platnosti Soutěže stane členem Fokus optik kubu, stane se fanouškem FB profilu Fokus optik a zašle z e-mailu, kterým se do Fokus optik klubu registroval účtenku od brýlí značky Polaroid z Fokus optik v období od 1.1. 2019 do konce soutěže. Oznámení o výhře bude zasláno výherci na e-mail, kterým se registroval do Fokus optik klubu během soutěže.

Všeobecná ustanovení

Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou se přihlásil do Fokus optik klubu. Informován elektronickou emailovou zprávou bude do 10. dne od skončení soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této Soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.

Účast v soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy.

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Reklamace v rámci soutěže

Reklamace mohou být podány poštou na adrese sídla Pořadatele s nápisem na obálce ” Facebook soutěž – stížnost”. Všechny reklamace týkající se soutěže budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.

Ochrana osobních údajů

Účastí v soutěže každý Účastník:

a) dává Pořadateli v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

b) dává Pořadateli, jako správci a zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěže nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání Výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěži a předáváním Výhry (dále jen “snímek”) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na facebookové stránce Fokus optik, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán. Tato Pravidla, soutěž a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne: 1. 7. 2019