Problémy s kontaktními čočkami & návod na nasazení

Prototyp měkkých kontaktních čoček pochází z Česka. Roku 1957 ho zde vyvinul Otto Wichterle. Protože šlo o přelomovou pomůcku, rychle se rozšířila do celého světa. Dnes je výběr kontaktních čoček téměř nekonečný. Žádný z nositelů kontaktních čoček by si je však neměl naordinovat sám, stejně jako by měl projít průpravou, než je začne nosit. Proč?…